HOFF

Rienk

Klaas Rienks

Pieter Klazes

Klaas Pieters

Anne

Gerrit

Anne

Gerrit

Anne Arie

Mees Willem

 

 

 

over rottevalle

Klaas Pieters Hoff. Van beroep Schipper, geboren in Rottevalle in 1798 en zoon van Pieter Klazes Hoff & Janke Siedses. Getrouwd op 28 maart 1819 met Rinske Hemkes Stellingwerf. Overleden op 11 januari 1858 in Leeuwarden. Kinderen: Trijntje (1820), Klaas (1823?), Rienk (1835), Anne (1839), Sjoukje (1840 of 1841, zij was later dienstmeid in Dordrecht)

Rinske Hemkes Stellingwerf is geboren op 20 januari 1798 en was de dochter van Hemke Martens & Trijntje Ambrosius Jansma (die koopvrouw was). Het beroep van Rinske was naaister.