HOFF

Rienk

Klaas Rienks

Pieter Klazes

Klaas Pieters

Anne

Gerrit

Anne

Gerrit

Anne Arie

Mees Willem

 

 

 

Anne Hoff. Geboren te Dordrecht in 1839. Zoon van Klaas Pieters Hoff & Rinske Hemkes Stellingwerf. Getrouwd op 27 januari, 1867 op Lemmer. Kinderen: Rindert (1867), Klaas (1869), Anskje (1872), Pieter (1875), Gerrit (1878), Rinske (1881). Beroep: bij huwelijk varensgezel, later buurtschipper. Beurtschip Lemmer-Leeuwarden. Op 5 februari 1872 kocht Anne het overdekte veerschip Dorothea voor 650 gulden van Jogchum Sibbeles Lemstra, stoombootkapitein op Lemmer.

Geertje Rinderts de Vries. Geboren op Lemmer op 6 april 1841. Zonder beroep. Dochter van Rindert Sybes de Vries (Schipper) & (H)Anske Gerrits de Leeuw (die zijn getrouwd 31 januari 1836 te Sneek). Geertje is overleden in 1909.